โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565

🐯กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นำโดยนายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เเละนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนราชมันีรังสฤษฏ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *