โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้าง ซ่อมเครื่องก๊อปปี้ปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง