โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ประชาสัมพันธ์

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมต้านภัยทุจริต นำโดยนายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมใจกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต พิทักษ์ชาติจากภัยทุจริต ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้

1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน

3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *