โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180
E-mail : Ratmuni@hotmail.com
โทร : 073 432 939
โทรสาร : 073 432 939

แผนที่ตั้งโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

แจ้งเรื่องที่ต้องการติดต่อ