โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน “สพฐ. QUICK POLICY” การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย เน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน โดยมีกรอบแนวคิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามหลักวิถีประชาธิปไตย ของโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โดยมี นายธนู นูนน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ นางสาวการะเกตุ แก้วศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการ นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวสิญภัค แก้วอินทร์ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *