โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ประชาสัมพันธ์

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ พร้อมด้วย คณะครู ดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้ครูได้รับข้อมูลของนักเรียนถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา และนักเรียนที่จะต้องมีการร่วมมือแก้ไข ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี พร้อมได้คัดกรองนักเรียนยากจนและพบปะ ผู้ปกครอง เพื่อทราบสภาพปัญหาของนักเรียนในการจัดการศึกษา แต่ละบุคคลของโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *