โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ประชาสัมพันธ์

สพม.ปัตตานี เยี่ยมโรงเรียนที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ พร้อมด้วยนายพยนต์ แก้วบุญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายปิ่นณรงค์ สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน และนางสาวภูวิชชา สาเมาะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการติดตามงานของคณะบุคลาการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี นำโดยนายปวีณ อินทรศรีสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายกฤษฎา นิลน้ำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางปุณยาพร อ่อนวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ที่ได้มีการออกเยี่ยมโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *