โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ประชาสัมพันธ์

การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนที่ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปี 2565

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ได้ดำเนินการการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนที่ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ประจำปี 2565 โดยนายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวภูวิชชา สาเมาะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวนางสาวสุกัญญา แจ้น้อย ผู้ดูแลระบบระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (กสศ.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *