โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
ประชาสัมพันธ์

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 นายิวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ พร้อมด้วยนายปิ่นนรงค์ สมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และกระทำผิดวินัย) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตน ครองตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นแบ่งอย่างที่ดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย ปราศจากคอรัปชั่น อีกทั้งลดความผิดผลาดและความบกพร่องในการปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 70 คน เข้าร่วมการอบรมฯ และได้รับเกียรติวิทยากร จาก นางสาวบุญยาพร อุณาภาค ผู้อำนวยการกองคดี กรมบัญชีกลาง และ นายธนกร ศฤงคาร ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *